dostawczak 7t BZ v4 FINAL SCREEN 1 7
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba….
Tęskno mi, Panie…
CK Norwid

Zaproszenie

Zwracam się do Państwa z propozycją włączenia się w proces dystrybucji żywności na Państwa terenie. Trwa kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach, którego dostępne są atrakcyjne produkty spożywcze. W chwili obecnej docieramy z pomocą do 75 000 osób, ale ponad 100 000 wciąż czeka na wsparcie.
Serdecznie zapraszam do współpracy. Razem możemy dokonać wiele dobrego. 
 
​Marzena Pieńkosz-Sapieha
Prezes Fundacji Bank Żywności w Lublinie

Jak działa Bank Żywności?

schemat

Głównym przedmiotem działalności Fundacji Bank Żywności jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności, zmniejszenie obszarów niedożywania i głodu oraz walka z ubóstwem. Ponadto Fundacja Bank Żywności podejmuje szeroko zakrojone działania na polu pomocy społecznej. Zajmuje się wspieraniem i wyrównywaniem szans rodzin i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, pomaga ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, aktywizuje potrzebujących ludzi, promuje zdrowy styl życia. Poza tym zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu oraz oferuje doraźną pomoc ekonomiczną i rzeczową osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Podejmuje promocję przedsiębiorczości, działalność szkoleniową i wydawniczą.

Istnieją trzy główne źródła pozysku żywności: darowizny, zbiórki żywności oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ)

Statystyki

Województwo lubelskie

Wraz z 50 organizacjami przekazaliśmy pomoc dla 6 817 osób. Dostarczyliśmy 488 273,42 ton żywności o wartości 4 025 630,12.

Lublin

Wraz z 31 organizacjami przekazaliśmy pomoc dla 2 225 osób. Dostarczyliśmy 146 013,98 ton żywności o wartości 1 741 625,54.

Kontakt

ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38