KRS 0000 377 497

Rodzaj imprezy: FEAD

18.12.2019

11-y FEAD Network

16.12.2019

Budowanie partnerstwa dla efektywnej dostawy FEAD – Prezentacja dedykowana komplementarności EFS i FEAD

18.05.2019

3-ci FEAD NETWORK „Synergia miedzy EFS a FEAD”

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

Stanisława Lema 25
20-446 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38