KRS 0000 377 497

Regulamin

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz  Fundacji Bank Żywności z siedzibą w Lublinie przy ul. Młyńska 21, 20-406 Lublin celem wsparcia działań statutowych. Fundacji Bank Żywności jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz Fundacji może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. Użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, mail, telefon). Chcąc dokonać płatności przez Internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani do serwisu www.payu.pl. W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:

  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl przed rozpoczęciem płatności. Fundacji Bank Żywności nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Bankiem.

Jeżeli podczas transferu darowizny użytkownik popełni błąd lub zmieni zdanie w kwestii transakcji, ma prawo do otrzymania zwrotu przekazanych środków. Prośbę o zwrot darowizny należy przesłać na adres mailowy: bzlublin@wp.pl . Zwrot środków będzie przekazany za pośrednictwem operatora PayU.

W razie problemów ze stroną transakcyjną prosimy o kontakt mailowy:  bzlublin@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38