KRS 0000 377 497

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Kategoria: Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Fundacja Bank Żywności w Lublinie, jako Zamawiający, informuje, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Budowa magazynu dla Banku Żywności w Lublinie” prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 Pzp.
Termin składania ofert: 08.06.2022r. godz. 10.00
Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1dbb0c94-db35-11ec-9a86-f6f4c648a056

Załączniki:

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38