KRS 0000 377 497

Budowanie partnerstwa dla efektywnej dostawy FEAD – Prezentacja dedykowana komplementarności EFS i FEAD

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38