KRS 0000 377 497

WE DO NOT WAIT.
WE FEED!

We run food collections, food aid programs, cooking workshops and organize events that involve the community in helping others.

dziewczynka

1 marca 2020 roku rozpoczął się trwający do lipca 2020 okres wypowiedzenia umowy najmu naszej siedziby, w której działamy od prawie 10 lat. Potrzebujemy nowej siedziby, aby dalej pomagać potrzebującym w naszym mieście i województwie.

Zobacz spacer 3D magazynu, w którym będzie gromadzona i z którego będzie dystrybuowana żywność do organizacji pomagających osobom potrzebującym

We help in many ways:

Counteracting food waste

Reduction of areas of malnutrition and hunger

Equalizing opportunities for people in difficult situations

Activation of people in need

Promoting a healthy lifestyle

Promotion and organization of volunteering

Emergency economic and material assistance

Training and publishing activities

There are three main sources of food acquisition: donations, food collections and the Food Aid Operational Program (POPŻ).

How it works?

dalej dalej

Manufacturers, commercial networks,
sellers and farmers donate food ...

dalej

... to Food Banks that
they distribute this food to ...

dalej dalej dalej

... social organizations. These organizations
they donate food to those in need.

1procent

Cooperation invitation

Marzena Pieńkosz-Sapiecha

I am asking you to join the process of food distribution in your area. Another edition of the Food Assistance Operational Program 2014-2020 is underway, under which attractive food products are available. We are currently reaching 75,000 people, but many are still waiting for support.

I cordially invite other organizations and institutions to cooperate. Together we can do a lot of good.

Marzena Pieńkosz-Sapieha
President of the Food Bank Foundation in Lublin

Statistics - Lublin Voivodeship (2017)

190

organizations got involved in cooperation with us

91 527

people received help

3 944 414

tons of food was given to those in need

20 668 880

PLN was worth the food donated

* W statystykach uwzględnione zostały
przekazane darowizny oraz POPŻ Podprogram 2018.

Statistics - Lublin (2017)

35

organizations got involved in cooperation with us

6944

people received help

322 743

tons of food was given to those in need

2 548 178

PLN was worth the food donated

* W statystykach uwzględnione zostały
przekazane darowizny oraz POPŻ Podprogram 2018.

NEWS

02.04.2019

Easter Food Collection 2019

28.01.2019

Christmas Eve Under the Stars 2019

27.09.2018

III Conference Slice Of Bread From Heart

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 18
20-406 Lublin