KRS 0000 377 497

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

Kategoria: Ogłoszenia

zamawiający informuje, iż dnia 27.06.2022r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Budowa magazynu dla Banku Żywności w Lublinie”. Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4b9d255-f5e7-11ec-9a86-f6f4c648a056

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38