KRS 0000 377 497

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Kategoria: Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie dotyczące wynajmu powierzchni magazynowej wraz z zapleczem sanitarnym i biurowym, niezbędnym do prowadzenia statutowej działalności Fundacji Banku Żywności w Lublinie, w tym realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Bank Żywności w Lublinie

Ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin

NIP: 9462620345

Osoba kontaktowa Marzena Pieńkosz – Sapieha, begonia3@wp.pl tel. 695 598 795

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni magazynowej wraz z zapleczem sanitarnym i biurowym na terenie Lublina.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Obiekt magazynowy spełniające następujące warunki:

– lokalizacja na terenie miasta Lublin

– powierzchnia magazynowa min. 200 m²

– pomieszczenia magazynowe musi spełniać warunki umożliwiające należyte przechowywanie artykułów spożywczych suchych, pakowanych, w warunkach określonych przez producenta.

– Dostępność dla pojazdów transportowych typu TIR.

Sposób przygotowania oferty

Oferty muszą zawierać informacje zawarte w załączniku nr 1.

Kryterium wyboru

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty można składać do dnia 05 stycznia 2021 r. do godziny 14.00 osobiście- Fundacja Bank Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin lub drogą elektroniczną na adres email: begonia3@wp.pl

Wyniki rozeznania rynku

Lista załączników: ZAŁĄCZNIK NR 1: Formularz ofertowy

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38