KRS 0000 377 497

“Pomoc popłaca”

Kategoria: Współpraca

Beneficjenci korzystający z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej mogą kontynuować prace dotyczącą aktywizacji społecznej w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób dokonuje się komplementarność pomiędzy POPŻ a FS.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38