KRS 0000 377 497

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

02.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie dotyczące wynajmu powierzchni magazynowej wraz z zapleczem sanitarnym i biurowym, niezbędnym do prowadzenia statutowej działalności Fundacji Banku Żywności w Lublinie, w tym realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Bank Żywności w Lublinie

Ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin

NIP: 9462620345

Osoba kontaktowa Marzena Pieńkosz – Sapieha, begonia3@wp.pl tel. 695 598 795

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni magazynowej wraz z zapleczem sanitarnym i biurowym na terenie Lublina.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Obiekt magazynowy spełniające następujące warunki:

– lokalizacja na terenie miasta Lublin

– powierzchnia magazynowa min. 200 m²

– pomieszczenia magazynowe musi spełniać warunki umożliwiające należyte przechowywanie artykułów spożywczych suchych, pakowanych, w warunkach określonych przez producenta.

– Dostępność dla pojazdów transportowych typu TIR.

Sposób przygotowania oferty

Oferty muszą zawierać informacje zawarte w załączniku nr 1.

Kryterium wyboru

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty można składać do dnia 05 stycznia 2021 r. do godziny 14.00 osobiście- Fundacja Bank Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin lub drogą elektroniczną na adres email: begonia3@wp.pl

Wyniki rozeznania rynku

Lista załączników: ZAŁĄCZNIK NR 1: Formularz ofertowy

Zakup samochodu dostawczego do 3,5 DMC

15.08.2020

Fundacja Bank Żywności w Lublinie ogłasza potrzebę zakupu samochodu dostawczego do 3,5 DMC z zabudową izotermiczną i agregatem chłodniczym.

 • zakres temperatury 0 °C – 5 °C
 • nadwozie Furgon L2H2 izoterma
 • motor max 100 kW diesel
 • 3 osobowy
 • wyposażenie dodatkowe podstawowe

Ofertę prosimy przesyłać na adres mailowy : bzlublin@wp.pl w terminie do 31.08.2020.

Zakup samochodu samochodu osobowo- towarowego

15.08.2020

Fundacja Bank Żywności w Lublinie ogłasza potrzebę zakupu samochodu osobowo-towarowego.

 • nadwozie 5-drzwiowe, 5 miejscowe + ładunek
 • drzwi tylne obustronne
 • cześć ładunkowa przeszklona
 • drzwi ( klapa ) tył oszklona
 • motor diesel ( do 85 kW)
 • wyposażenie dodatkowe – podstawowe

Ofertę prosimy przesyłać na adres mailowy : bzlublin@wp.pl w terminie do 31.08.2020.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 18
20-406 Lublin