KRS 0000 377 497

Materiały z konferencji Kromka chleba od serca.

Kategoria: Materiały

 

Prezentacja Banku Żywności w Lublinie

Prezentacja Evy Martinkowej – metodyka edukacji przedszkolnej i odżywiania w szkołach. Urząd Wojewódzki w Liberec, Republika Czeska

Prezentacja Ewy Pachowskiej-Kurzepy z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 

Prezentacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Prezentacja Stowarzyszenia Wspólnota Grabowska

 

Konferencja Kromka Chleba Od Serca – Zdjęcia

Wizyta studyjna w Gminie Krzywda na zaproszenie Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” w Krzywdzie

Warsztaty kulinarne w Gminie Garbów – wizyta studyjna na zaproszenie 4 Stowarzyszeń: „Wspólnota Garbowska”, „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów”, „Nasz Gutanów”, „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce”. Warsztaty prowadzone przez Dawida Furmanka

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38