KRS 0000 377 497

Kromka Chleba z Sercem – konferencja

Kategoria: Wydarzenia

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za udział w Konferencji „Kromka chleba z sercem – Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2015”.

​Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Państwa liczna obecność potwierdziła, że PO PŻ jest narzędziem ważnego procesu mającego na celu poprawę sytuacji najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego. Jeszcze raz dziękuję Patronom, czyli Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Panu Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi oraz przedstawicielom Samorządów Terytorialnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Organizacji Pozarządowych, Wolontariuszom, Mediom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy spotkać się i razem spędzić kilka wyjątkowych chwil. Podziwiam i doceniam Państwa zaangażowanie mając na uwadze tak dobry wynik naszej współpracy, jakim jest udzielenie pomocy żywnościowej na rzecz 71 tysięcy najuboższych mieszkańców naszego regionu.

​Cieszymy się z dobrej oceny działań towarzyszących i prosimy o dalszą współpracę, by PO PŻ mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Łączę wyrazy szacunku
Marzena Pieńkosz-Sapieha
Bank Żywności w Lublinie

 

Prosimy o wypełnienie dwóch krótkich ankiet, które umożliwią wypracowanie rekomendacji dla kolejnych edycji PO PŻ 2014-2020r: Ankieta 1 Ankieta 2

 

22 czerwca w godz.10.00-15.00 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Konferencja pt. „Kromka chleba z sercem – podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2015”. Założeniem Konferencji była integracja środowiska realizującego PO PŻ, wymiana doświadczeń przed rozpoczęciem Podprogramu 2016, upowszechnianie dobrych praktyk, popularyzacja wiedzy o komplementarności PO PŻ z innymi programami i funduszami. Był to też czas podziękowań i wręczania wyróżnień zaangażowanym w PO PŻ organizacjom. W panelu dyskusyjnym wzięli udział beneficjenci, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto wystąpili przedstawiciele Departamentów EFS,PROW,RPO oraz WUP. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć pantomimę pt. „Szanujmy Ziemię” w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 87 oraz wysłuchać koncertu laureata konkursu „Mam talent” Adriana Makara. Część kulinarną przygotowały przedstawicielki Gmin Karczmiska, Krzywda, Leśniowice, Garbów.

 

 

Prezentacje:

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38