KRS 0000 377 497

Pomóż nam zbudować Bank Żywności. Pomagając nam, pomagasz potrzebującym.

1 marca 2020 roku rozpoczął się trwający do lipca 2020 okres wypowiedzenia umowy najmu naszej siedziby, w której działamy od prawie 10 lat. Potrzebujemy nowej siedziby, aby dalej pomagać potrzebującym w naszym mieście i województwie.

Wesprzyj budowę nowej siedziby
Banku Żywności w Lublinie

Nowa siedziba Banku Żywności będzie składać się z części magazynowej i biurowej. Magazyn pozwoli na przechowywanie około 360 ton żywności (465 miejsc paletowych) dla osób potrzebujących pomocy. Koszt utworzenia nowej siedziby wyniesie około 4 mln złotych. Zdjęcie obok i 3 zdjęcia poniżej prezentują wizualizację nowego budynku.

W celu zapewnienia środków na realizację przynajmniej części inwestycji złożyliśmy wniosek konkursowy do NFOŚiGW.

Jednocześnie każdego dnia odbieramy żywność z sieci handlowych przekazujemy ją najuboższym mieszkańcom województwa lubelskiego, co pociąga za sobą spore koszty.

Misją Banków Żywności, także Banku Żywności w Lublinie jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i walka z niedożywieniem.

PAŃSTWA POMOC JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA.

Zobacz spacer 3D magazynu, w którym będzie gromadzona i z którego będzie dystrybuowana żywność do organizacji pomagających osobom potrzebującym

Magazyn na żywność dla najuboższych mieszkańców Województwa Lubelskiego

Nowy magazyn Banku Żywności w Lublinie pozwoli na przechowywanie i dystrybucję ok. 360 ton żywności dla najuboższych mieszkańców Województwa Lubelskiego. To ok. 465 miejsc paletowych.

Organizujemy pomoc na wiele sposób, a wśród nich:

Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności

Zmniejszenie obszarów niedożywania i głodu

Wyrównywanie szans dla osób w trudnych sytuacjach

Aktywizacja potrzebujących ludzi

Promowanie zdrowego stylu życia

Promocja i organizacja wolontariatu

Doraźna pomoc ekonomiczna i rzeczowa

Działalność szkoleniowa i wydawnicza

Zapoznaj się z działalnością Banku Żywności w Lublinie

Statystyki - Województwo Lubelskie (2018)*

190

organizacji zaangażowało się we współpracę z nami

91 527

osób otrzymało pomoc

3 944 414

ton żywności zostało przekazanej potrzebującym

20 668 880

złotych była warta przekazana żywność

* W statystykach uwzględnione zostały
przekazane darowizny oraz POPŻ Podprogram 2018.

Statystyki - Lublin (2018)*

35

organizacji zaangażowało się we współpracę z nami*

6944

osób otrzymało pomoc

322 743

ton żywności zostało przekazanej potrzebującym

2 548 178

złotych była warta przekazana żywność

* W statystykach uwzględnione zostały
przekazane darowizny oraz POPŻ Podprogram 2018.

centrum

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38