KRS 0000 377 497

Budowa magazynu dla Banku Żywności w Lublinie

Kategoria: Ogłoszenia

Zamawiający informuje, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na zadanie pn. “Budowa magazynu dla Banku Żywności w Lublinie”
Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ddf13a8-16dc-11ed-b950-8227d40187e8
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2022, godz 10:00

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38