KRS 0000 377 497

Podprogram 2016

Podprogram 2016 – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ)
01.04.2016 do 15.07.2017

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

2. Współpracowaliśmy 128 z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Lubelskiego

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 73 091 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 3 403,409 ton żywności;
  • 146 062 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 324 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 6935 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

  • Ekonomiczne –108 spotkań dla 2132 uczestników;
  • Żywieniowe – 50 spotkań dla 1255 uczestników;
  • Kulinarne – 166 spotkań dla 3548 uczestników.

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

2. Współpracowaliśmy 128 z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Lubelskiego

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 73 091 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 3 403,409 ton żywności;
  • 146 062 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 324 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 6935 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

  • Ekonomiczne –108 spotkań dla 2132 uczestników;
  • Żywieniowe – 50 spotkań dla 1255 uczestników;
  • Kulinarne – 166 spotkań dla 3548 uczestników.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.1268,00 PLN miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN miesięcznie dla osoby w rodzinie.

1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, aby sprawdzić, czy takla pomoc przysługuje.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
2. Jeśli OPS wyda stosowne skierowanie, należy udać się do organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy i będącej uczestnikiem Programu, w celu uzyskania pomocy.

Lista organizacji partnerskich

3. Założeniem jest aby pomoc trafiała systematycznie co najmniej 5 razy w trakcie trwania Programu, w małych paczkach składających się z min. 6 produktów.
4. Ramy czasowe Programu: maj 2016 – 30 kwietnia 2016
5. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do cyklicznego prowadzenie działań towarzyszących a odbiorcy żywności mają obowiązek uczestniczenia w nich.

Organizacje przystępujące do konkursu obowiązane są do zapoznania się z wytycznymi ustalającymi zasady dystrybucji żywności i działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej.\

Zainteresowani uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa biorą udział w działaniach towarzyszących.Działania mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
– programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Zachęcamy do dzielenia się wnioskami i sugestiami dotyczącymi realizacji Projektu. Kontakt

Osoby które miały już styczność  z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, zachęcamy do wypełnienia krótkich ankiet ewaluacyjnych. Informacje zwrotne, które otrzymujemy od państwa pozwalają nam coraz sprawniejszą i skuteczniejszą organizację dystrybucji żywności.

Ankieta 1

Ankieta 2

loga

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 21
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38