KRS 0000 377 497
  • Polski
  • English

Działania towarzyszące

Zainteresowani uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa biorą udział w działaniach towarzyszących.
Działania mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  •  warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Działania towarzyszące – marzec 2020

Działania towarzyszące – luty 2020

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

ul. Młyńska 18
20-406 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38