POPŻ – działania towarzyszące

Zainteresowani uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa biorą udział w działaniach towarzyszących.
Działania mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  •  warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Microsoft Word - PODSUMOWANIE DZIAņANIA TOWARZYSZėCE_POP

Foto i wideo relacje z wybranych warsztatów.